Numeracja rozdziałów

Określa format liczb oraz hierarchię numeracji rozdziałów w bieżącym dokumencie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Numeracja rozdziałów


Numeracja rozdziałów jest powiązana ze stylami akapitów. Domyślnie style akapitów 'Nagłówek' (1-10) są przypisane do odpowiadających im poziomów rozdziału i konturu (1-10). Jeśli chcesz, możesz przypisać różne style akapitów do poziomu numeru konspektu.

Ikona wskazówki

Aby uzyskać numerowane nagłówki, wybierz polecenie menu Narzędzia – Numeracja rozdziałów, aby przypisać numerację do stylu akapitu. Nie należy wybierać ikony Numeracja na pasku narzędzi Format.


Ikona notatki

Aby podświetlić ekran wyświetlania liczb rozdziału i konturu, wybierzWidok - Cieniowanie pól


Numeracja

Określa format numeracji oraz hierarchię numeracji rozdziałów w bieżącym dokumencie.

Pozycja

Ustawia wcięcia, odstępy i opcje wyrównania list numerowanych lub wypunktowanych.

Format

Zapisuje lub ładuje format numeru rozdziału i konspektu. Zapisany format numeru konspektu jest dostępny dla wszystkich dokumentów tekstowych.

Ikona notatki

Przycisk Format jest dostępny tylko dla numeracji rozdziałów i konspektu. W przypadku list numerowanych lub wypunktowanych należy zmodyfikować style listy akapitów.


Bez tytułu 1-9

Określa gotowy styl numeracji, który zostanie przypisany do zaznaczonego poziomu konspektu.

Zapisz jako

Otwiera okno dialogowe, w którym można zapisać bieżące ustawienia zaznaczonego poziomu rozdziału lub konspektu. Te ustawienia mogą być następnie załadowane w innym dokumencie.

Zapisz jako

Kliknij styl numeracji na liście, a następnie wprowadź wybraną nazwę stylu. Liczby odpowiadają poziomowi konspektu, do którego są przypisane style.