Zastosuj i edytuj zmiany

Automatycznie formatuje plik zgodnie z ustawieniami opcji dostępnych po wybraniu polecenia Narzędzia - OpcjeAutokorekty. W oknie dialogowym zostaje wyświetlona prośba o zaakceptowanie lub odrzucenie zmian.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Zastosuj i edytuj zmiany


Akceptuj wszystkie

Applies all of the formatting changes.

Odrzuć wszystkie

Rejects all of the formatting changes.

Edycja zmian

Otwiera okno dialogowe, w którym możesz zaakceptować lub odrzucić zmiany wprowadzone przez funkcje Autokorekty. Możesz także zobaczyć zmiany wprowadzone przez określonego autora lub w określonym dniu.

Zarządzanie zmianami, karta Filtr