Autoformatowanie tabel

Automatycznie stosuje formaty w bieżącej tabeli, w tym czcionki, cieniowanie i obramowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Style autoformatowania (z kursorem w tabeli)


Stosowanie autoformatowania w tabeli

  1. Kliknij komórkę tabeli lub zaznacz komórki, które chcesz formatować.

  2. Wybierz Tabela - Style autoformatowania, a następnie kliknij format, który chcesz zastosować.

  3. Kliknij przycisk OK.

Format

Wyświetla dostępne style formatowania tabel. Kliknij format, który chcesz zastosować, a następnie kliknij przycisk OK.

Dodaj

Dodaj nowy styl tabeli do listy.

  1. Sformatuj tabelę w dokumencie.

  2. Zaznacz tabelę i wybierz polecenia Tabela - Style autoformatowania.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

Usuń

Deletes the selected table style. You cannot delete the "Default Style" table style.

Formatowanie

Wybierz atrybuty formatowania, które mają być uwzględnione w wybranym stylu tabeli.

Format numeracji

Zawiera numerację formatów w wybranym stylu tabeli.

Czcionka

Zawiera formatowanie czcionek w wybranym stylu tabeli.

Wyrównanie

Zawiera ustawienia wyrównania w wybranym stylu tabeli.

Krawędź

Zawiera style obramowania w wybranym stylu tabeli.

Deseń

Zawiera style tła w wybranym stylu tabeli.

Zmień nazwę

Zmień nazwę wybranego stylu tabeli. Nie można zmienić nazwy stylu tabeli "Styl domyślny".