Podczas pisania

Automatycznie formatuje dokument w trakcie jego pisania. Aby ustawić opcje formatowania, wybierz polecenie Narzędzia - Opcje Autokorekty, po czym przejdź na zakładkę Opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Podczas pisania


Autokorketa może być także używana do formatowania dokumentów tekstowych i plików tekstowych w formacie ASCII, ale nie do znaków, które zostały sformatowane ręcznie. Automatyczne uzupełnianie wyrazów występuje po tym, jak dane słowo zostanie drugi raz użyte w dokumencie.

Ikona wskazówki

Aby cofnąć ostatnią czynność wykonaną przez zastosowanie funkcji Autokorekty, wybierz polecenie Edycja - Cofnij.


Inne reguły Autoformatowania