Styl numeracji

W tym miejscu można utworzyć styl numeracji. Okno Style umożliwia zarządzanie stylami numeracji.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe i wybierz Nowy/Modyfikuj (w przypadku stylów listy)


Po utworzeniu stylu numeracji do numeracji jest przypisywana nazwa. Dlatego takie szablony noszą również nazwę "nazwanej" numeracji. Numerację bez nazwy, stosowaną w formatowaniu bezpośrednim, można utworzyć w oknie dialogowym Wypunktowanie i numeracja lub za pomocą ikon na pasku obiektów.

Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Znaki wypunktowania

Wyświetla dostępne style znaków wypunktowania.

Ikona notatki

Funkcja punktowania i numerowania akapitów jest obsługiwana tylko w programach Writer, Impress i Draw.


Numeracja

Wyświetla dostępne style numerowania.

Konspekt

Wyświetla różne style, które można zastosować do listy hierarchicznej. LibreOffice obsługuje do dziewięciu poziomów konspektu w hierarchii listy.

Obrazy

Wyświetla inny obraz, którego można użyć jako punktora listy.

Pozycja

Ustawia wcięcia, odstępy i opcje wyrównania list numerowanych lub wypunktowanych.

Opcje

Ustawia opcje formatowania dla list numerowanych lub wypunktowanych. W razie potrzeby można zastosować opcje formatowania do poszczególnych poziomów hierarchii listy.

Resetuj

Anuluje zmiany wprowadzone w bieżącej zakładce i przywraca wartości z chwili otwarcia okna dialogowego. Przy zamykaniu okna dialogowego nie jest wyświetlane żądanie potwierdzenia.