Usuń

Usuwa z tabeli zaznaczone wiersze.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Usuń - Wiersze

Na paskuTabela kliknij

Ikona

Usuń wiersz