Optymalna wysokość wiersza

Automatycznie dostosowuje wysokość wierszy do zawartości komórek. To ustawienie jest domyślne dla nowych tabel.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Tabela - Autodopasowanie - Optymalna wysokość wiersza

Otwórz pasek narzędzi Optymalizuj rozmiar za pomocą paska Tabela i kliknij

Ikona

Optymalna wysokość wierszy


Ikona notatki

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy tabela zawiera wiersz o stałej wysokości.