Kolumny

Określ właściwości szerokości kolumny.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartęTabela - Właściwości - Kolumny


Dostosuj szerokość tabeli

Zmniejsza lub zwiększa szerokość tabeli ze zmodyfikowanymi szerokościami kolumn. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli wybrano opcję Automatyczne w obszarze Dopasowanie w zakładce Tabela.

Dopasuj kolumny proporcjonalnie

Jeśli to możliwe, zmiana szerokości kolumny będzie równa dla każdej kolumny. Ta opcja nie jest dostępna, jeśli wybrano opcję Automatyczne w obszarze Dopasowanie w zakładce Tabela.

Miejsce do dyspozycji

Wyświetla ilość miejsca dostępnego w celu dopasowania szerokości kolumn. Aby ustawić szerokość tabeli, należy kliknąć zakładkę Tabela.

Szerokość kolumny

Określa szerokości kolumn tabeli.

Szerokości kolumn

Określa żądaną szerokość kolumny.

Strzałka w lewo

Wyświetla kolumny tabeli znalezione na lewo od bieżącej kolumny.

Strzałka w prawo

Wyświetla kolumny tabeli znalezione na prawo od bieżącej kolumny.

Edycja tabel z wykorzystaniem klawiatury