Format tabeli

Określa właściwości zaznaczonej tabeli, na przykład jej nazwę, wyrównanie, odstępy, szerokość kolumn, obramowanie i tło.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz polecenie Tabela - Właściwości


Tabela

Określa opcje rozmiaru, pozycji, rozmieszczenia i wyrównania wybranej tabeli.

Przepływ tekstu

Określa opcje przepływu tekstu dla tekstu znajdującego się przed i za tabelą.

Kolumny

Określ właściwości szerokości kolumny.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Tło

Określa grafikę lub kolor tła.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.