Opływanie tekstu

Określa sposób, w jaki tekst ma opływać obiekt. Można także określić odstępy między tekstem a obiektem.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Format - Obraz - Opływanie

Wybierz kartę Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Opływanie

Wybierz Wstaw - Ramka - Ramka - Opływanie

Wybierz kartę Format - Opływanie - Edycja - Opływanie tekstu


Ikona wskazówki

Aby otoczyć tabelę tekstem, należy umieścić ją w ramce, a następnie otoczyć ramkę tekstem.


Ustawienia

Brak

Umieszcza obiekt w osobnym wierszu dokumentu. Tekst dokumentu jest wyświetlany ponad i pod obiektem, ale nie po jego bokach.

Ikona

Brak

Przed

Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, otacza obiekt tekstem z lewej strony.

Ikona

Przed

Po

Jeśli jest wystarczająco dużo miejsca, otacza obiekt tekstem z prawej strony.

Ikona

Po

Równoległe

Otacza obiekt tekstem wzdłuż czterech krawędzi.

Ikona

Równoległe

Na wskroś

Umieszcza obiekt przed tekstem.

Ikona

Na wskroś

Optymalne

Automatycznie zawija tekst z lewej strony, z prawej strony lub równolegle wzdłuż czterech krawędzi obiektu. Tekst nie opływa obiektu, jeśli dystans między obiektem a marginesem strony jest mniejszy niż 2 cm.

Ikona

Optymalne

Opcje

Określa opcje opływania tekstu.

Pierwszy akapit

Po naciśnięciu klawisza Enter rozpoczyna nowy akapit pod obiektem. Odstęp między akapitami jest określany przez rozmiar obiektu.

W tle

Przenosi zaznaczony obiekt do tła. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku wybrania typu opływania Przepływanie.

Kontur

Zawija tekst wokół konturu obiektu. Ta opcje nie jest dostępna dla typu opływania Przepływanie ani dla ramek. Aby zmienić kontur obiektu, należy zaznaczyć obiekt, a następnie wybrać Format - Opływanie - Edycja konturu.

Tylko na zewnątrz

Zawija tekst tylko wokół konturu obiektu, omijając puste obszary wewnątrz obiektu. Ta opcja jest niedostępna dla ramek.

Odstępy

Określa odstęp między zaznaczonym obiektem a tekstem.

Z lewej

Określa odstęp między lewą krawędzią obiektu a tekstem.

Z prawej

Określa odstęp między prawą krawędzią obiektu a tekstem.

Od góry

Określa odstęp między górną krawędzią obiektu a tekstem.

Od dołu

Określa odstęp między dolną krawędzią obiektu a tekstem.