Obraz

Formatuje rozmiar, pozycję i inne właściwości wybranego obrazu.

Zmiana niektórych właściwości wybranego obrazu jest również możliwa za pomocą skróty klawiaturowe.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Obraz

Wybierz przycisk Wstaw - Obraz - Z pliku - Właściwości

Na pasku Obraz (jeśli są wybrane obrazy) kliknij

Ikona

Właściwości grafiki


Okno dialogowe Obraz zawiera następujące karty:

Typ

Określa rozmiar i położenie wybranego obiektu lub ramki na stronie.

Opcje

Określa właściwości zaznaczonego obiektu, obrazu lub ramki.

Opływanie tekstu

Określa sposób, w jaki tekst ma opływać obiekt. Można także określić odstępy między tekstem a obiektem.

Hiperłącze

Określa właściwości hiperłącza dla zaznaczonej grafiki, ramki lub obiektu OLE.

Obraz

Określa sposób odbijania i opcje łączy dla zaznaczonego obrazu.

Przytnij

Przycina lub skaluje zaznaczony obraz. Można także przywrócić oryginalny rozmiar obrazu.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Tło

Określa grafikę lub kolor tła.

Makro

Określa makro uruchamiane po kliknięciu obrazu, ramki lub obiektu OLE.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.