Styl strony

Określa style formatowania i układ dla bieżącego stylu strony, w tym marginesy strony, główki i stopki oraz tło strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz pozycję Format - Strona

Wybierz Widok - Style - otwórz menu kontekstowe i wybierz Nowy/Modyfikuj (w przypadku stylów strony)


Organizator

Ustaw opcje zaznaczonego stylu.

Strona

Umożliwia określenie układu strony dla dokumentów jednostronicowych i wielostronicowych, jak również numerowania i formatów papieru.

Tło

Określa grafikę lub kolor tła.

Główka

Dodaje główkę do bieżącego stylu strony. Główka jest obszarem w górnym marginesie strony, w którym można umieścić tekst lub grafikę.

Stopka

Dodaje stopkę do bieżącego stylu strony. Stopka jest obszarem w dolnym marginesie strony, w którym można umieścić tekst lub grafikę.

Krawędzie

Określa opcje ustawień obramowania dla zaznaczonych obiektów.

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Przypis dolny

Określa opcje układu przypisów dolnych, w tym linii oddzielającej przypis od treści dokumentu.

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Siatka tekstu

Dodaje siatkę tekstu do obecnego stylu strony. Funkcja ta jest dostępna tylko wówczas, gdy w oknie dialogowym Opcje w sekcji Ustawienia językowe – Języki została włączona obsługa języków azjatyckich.

Reset

Resetuje zmiany dokonane na bieżącej karcie do tych, które mają zastosowanie po otwarciu tego okna dialogowego.