Wstaw skrypt

Wstawia skrypt w miejscu położenia kursora w dokumencie tekstowym lub HTML.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Skrypt (tylko dokumenty HTML)


Wstawiony skrypt jest oznaczany małym, zielonym prostokątem. Jeśli prostokąt nie jest widoczny, wybierz polecenie – LibreOffice Writer/Web – Widok i zaznacz pole wyboru Komentarze. Aby wykonać edycję skryptu, kliknij dwa razy zielony prostokąt.

Jeśli dokument zawiera więcej niż jeden skrypt, w oknie dialogowym Edycja skryptu znajdują się przyciski do przechodzenia w obu kierunkach między skryptami.

Ikona

Przeskocz do poprzedniego skryptu

Ikona

Przeskocz do następnego skryptu

Zawartość

Typ skryptu

Określa typ wstawianego skryptu. Skrypt jest oznaczany w kodzie źródłowym HTML znacznikiem <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Dodaje łącze do pliku skryptu. Kliknij przycisk opcji URL , a następnie wprowadź łącze w polu obok. Można także kliknąć przycisk Przeglądaj, odszukać plik, a następnie kliknąć Wstaw. Dołączony plik skryptu jest oznaczany następującymi znacznikami w kodzie źródłowym HTML:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* ignoruj tekst znajdujący się w tym miejscu */

</SCRIPT>

Przeglądaj

Odszukaj plik skryptu, do którego chcesz utworzyć łącze, a następnie kliknij Wstaw.

Tekst

Określa kod wstawianego skryptu.