Wstaw (dokument)

Wstawia w bieżący dokument zawartość innego dokumentu w miejscu położenia kursora.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Plik

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Plik


Ikona wskazówki

Aby zawsze mieć najnowszą wersję zawartości pliku, należy wstawić sekcję do dokumentu, a następnie umieścić w niej łącze do pliku tekstowego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie wstawianie sekcji.