Wymień bazę danych

Zmień źródła danych dla bieżącego dokumentu. Nazwy pól w zastępczej bazie danych muszą być takie same, aby zawartość wstawionych pól mogła być wyświetlana poprawnie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Wymień bazę danych


Na przykład w przypadku wstawiania pól adresów z bazy danych adresów do listu seryjnego można zmienić wstawiane adresy, wymieniając bazę danych na inną.

Wymień bazy danych

W tym oknie dialogowym można zmienić tylko jedną bazę danych na raz.

Używane bazy danych

Wyświetla listę aktualnie używanych baz danych. Bieżący dokument zawiera co najmniej jedno pole danych z każdej znajdującej się na tej liście bazy danych.

Dostępne bazy danych

Lista zarejestrowanych baz danych w LibreOffice.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe otwierania plików umożliwiające wybór pliku bazy danych (*.odb). Wybrany plik jest umieszczany na liście Dostępne bazy danych.

Definiuj

Zamienia bieżące źródło danych na źródło zaznaczone na liście Dostępne bazy danych.

Aby wymienić bazę danych:

Upewnij się, że obie bazy danych zawierają odpowiadające sobie nazwy i typy pól.

  1. Kliknij w dokumencie, którego źródło danych chcesz zmienić.

  2. Wybierz Edycja - Wymiana bazy danych.

  3. Zaznacz tabelę bazy danych, którą chcesz zastąpić, na liście Używane bazy danych.

  4. Zaznacz zastępczą tabelę bazy danych na liście Dostępne bazy danych.

  5. Kliknij Definiuj.