Koperta

Umożliwia wprowadzenie adresu dostawy i adresu zwrotnego koperty. Możliwe jest również wstawienie pól adresu z bazy danych, np. z bazy danych Adresy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz zakładkę Wstaw - Koperta - Koperta


Odbiorca

Umożliwia wprowadzenie adresu dostawy. Można również kliknąć w polu, wybrać bazę danych, tabelę i pole, a następnie kliknąć przycisk strzałki, aby wstawić pole do adresu. Możliwe jest również zastosowanie formatowania tekstu adresu, np. pogrubienia lub podkreślenia.

Nadawca

Uwzględnia adres nadawcy na kopercie. Zaznacz pole wyboru Nadawca , a następnie wpisz adres zwrotny. LibreOffice automatycznie wstawi dane użytkownika w polu Nadawca , możliwe jest również ręczne wprowadzenie danych.

Baza danych

Określa bazę danych zawierającą dane adresowe, które należy wstawić.

Tabela

Określa tabelę bazy danych zawierającą dane adresowe, które należy wstawić.

Pole bazy danych

Wybierz pole bazy danych zawierające dane adresowe, które należy wstawić, a następnie kliknij przycisk strzałki w lewo. Dane są dodawane do pola adresu, w którym znajduje się kursor.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.