Przypis dolny/końcowy

Wstawia do dokumentu przypis dolny lub końcowy. Zakotwiczenie przypisu jest wstawiane w miejscu położenia kursora. Podczas wstawiania przypisu można wybrać między automatycznym numerowaniem lub zastosowaniem symbolu niestandardowego.

Poniższe informacje dotyczą zarówno przypisów dolnych, jak i końcowych.

Przypisy dolne są wstawiane na końcu strony, a przypisy końcowe są wstawiane na końcu dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Przypis dolny i końcowy - Przypis dolny lub końcowy

Otwórz menu kontekstowe i wybierz polecenie Przypis dolny/końcowy (wstawiony przypis dolny/końcowy)

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Wstaw przypis dolny bezpośrednio


Numeracja

Określa typ numeracji, która zostanie zastosowana do przypisów dolnych i końcowych.

Automatycznie

Automatycznie przypisuje kolejne numerowanie do wstawianych przypisów dolnych lub końcowych. Aby zmienić ustawienia automatycznego numerowania, wybierz polecenie Narzędzia - Przypisy dolne i końcowe.

Znak

Zaznacz tę opcję, aby określić znak lub symbol bieżącego przypisu. Można użyć litery lub cyfry. Kliknij przycisk poniżej pola, aby użyć znaku specjalnego.

Wybierz

Wstawia znak specjalny jako zakotwiczenie przypisu dolnego lub końcowego.

Typ

Określa, czy ma zostać wstawiony przypis dolny, czy końcowy. Numeracja przypisów końcowych jest niezależna od numeracji przypisów dolnych.

Przypis dolny

Wstawia zakotwiczenie przypisu dolnego w miejscu bieżącego położenia kursora w dokumencie i dodaje przypis dolny u dołu strony.

Przypis końcowy

Wstawia zakotwiczenie przypisu końcowego w miejscu bieżącego położenia kursora w dokumencie i dodaje przypis końcowy na końcu dokumentu.

Wskazówki dotyczące pracy z przypisami dolnymi.