Wcięcia

Wprowadza wcięcia sekcji z prawej i lewej strony.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Sekcja - zakładka Wcięcia lub wybierz Format - Sekcje


Przed sekcją

Określa wcięcia przed sekcją, na lewym marginesie.

Po sekcji

Określa wcięcia przed sekcją, na prawym marginesie.

Wstaw sekcję

Polecenia pól