Wstaw sekcję

Wstawia sekcję tekstu w miejscu umieszczenia kursora w dokumencie. Można także wstawić blok tekstu i później wykorzystać to polecenie, aby przekształcić go w sekcję. Można także użyć sekcji do wstawienia bloków tekstu z innych dokumentów, zastosowania niestandardowych układów kolumn lub ochrony lub ukrycia bloków tekstu w przypadku spełnienia określonych warunków.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Sekcja

Otwórz pasek narzędzi Wstaw i kliknij

Ikona

Sekcja


Możliwe jest wstawienie całego dokumentu w sekcji lub sekcji nazwanej z innego dokumentu. Można także wstawić sekcję jako odnośnik DDE.

Aby edytować sekcję, należy wybrać Formatowanie - Sekcje.

Okno dialogowe Wstaw sekcję zawiera następujące zakładki:

Sekcja

Ustawia właściwości sekcja

Kolumny

Określa liczbę i układ kolumn w stylu strony, ramce lub sekcji.

Wcięcia

Wprowadza wcięcia sekcji z prawej i lewej strony.

Tło

Określa grafikę lub kolor tła.

Przypisy dolne/końcowe

Określa miejsce wyświetlania przypisów dolnych i końcowych oraz ich format numerowania.

Wstaw

Wstawia określoną sekcję w miejscu bieżącego położenia kursora w dokumencie.

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych (ułatwienia dostępu w programie LibreOffice Writer)