Wstaw ręczny podział

Wstawia ręczny podział wiersza, kolumny lub strony w miejscu położenia kursora.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Ręczny podział


Typ

Określa typ podziału, która zostanie wstawiona.

Podział wiersza

Kończy bieżącą linię i przesuwa tekst znajdujący się na prawo od kursora do następnej linii, bez tworzenia nowego akapitu.

Ikona wskazówki

Podział wiersza można także wstawić, naciskając kombinację klawiszy Shift + Enter.


Podział kolumny

Wstawia ręczny podział kolumny (w układzie wielu kolumn) i przesuwa tekst znajdujący się na prawo od kursora na początek następnej kolumny. Ręczny podział kolumn jest oznaczony niedrukowalną ramką u góry nowej kolumny.

Podział strony

Wstawia ręczny podział strony i przenosi tekst znajdujący się po prawej stronie kursora na początek nowej strony. Ręczny podział strony oznaczony jest krawędzią niedrukowalną na górze nowej strony.

Ikona wskazówki

Podział strony można także wstawić, naciskając kombinację klawiszy + Enter. Aby móc przypisać następnej stronie inny styl strony, należy jednak wstawić ręczny podział strony za pomocą odpowiedniego polecenia menu.


Styl

Wybierz styl strony dla strony następującej po ręcznym podziale strony.

Zmień numer strony

Przypisuje wybrany numer stronie, która została utworzona przez ręczny podział strony. Ta opcja jest dostępna jedynie, gdy stronie utworzonej przez ręczny podział przypisano inny styl strony.

Numer strony

Wybierz styl strony dla strony następującej po ręcznym podziale strony.

Ikona notatki

Aby wyświetlać ręczne podziały, należy wybrać Widok - Znaki niedrukowalne.


Wstawianie i usuwanie podziałów strony