Ukryte akapity

Pokazuje lub ukrywa ukryte akapity. Użycie tej opcji ma wpływ tylko na wyświetlanie ukrytych akapitów na ekranie i nie dotyczy ich drukowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Ukryte akapity


Ikona notatki

To enable this feature, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and ensure that the Hidden paragraphs check box in the Display of area is selected.


Użyj polecenia pola "Ukryty akapit", aby ustanowić warunek, który musi zostać spełniony, żeby akapit został ukryty. W przypadku niespełnienia warunku akapit pozostanie wyświetlony i będzie mógł zostać wydrukowany.

Ukrycie akapitu powoduje także ukrycie wszystkich przypisów dolnych i ramek zakotwiczonych do znaków tego akapitu.