Układ normalny

Pokazuje wygląd dokumentu po jego wydrukowaniu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Normalny