Edytuj przypis dolny/końcowy

Edycja zaznaczonego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego. Kliknij przed przypisem dolnym lub przypisem końcowym, a następnie wybierz to polecenie.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Przypisy dolne


Aby edytować tekst przypisu dolnego lub końcowego kliknij w obszarze przypisów na dole strony lub na końcu dokumentu.

Ikona notatki

Aby szybko przejść do tekstu przypisu dolnego lub końcowego, należy kliknąć jego zakotwiczenie w dokumencie. Można także ustawić kursor przed lub za znacznikiem i nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl + Shift + Page Down. Aby powrócić do zakotwiczenia przypisu, należy nacisnąć klawisz Page Up.


Numeracja

Wybierz typ numeracji dla przypisu dolnego lub końcowego.

Automatycznie

Automatycznie przypisuje kolejne numerowanie do wstawianych przypisów dolnych lub końcowych. Aby zmienić ustawienia automatycznego numerowania, wybierz polecenie Narzędzia - Przypisy dolne i końcowe.

Znak

Zaznacz tę opcję, aby określić znak lub symbol bieżącego przypisu. Można użyć litery lub cyfry. Kliknij przycisk poniżej pola, aby użyć znaku specjalnego.

Wybierz

Wstawia znak specjalny jako zakotwiczenie przypisu dolnego lub końcowego.

Ikona wskazówki

Aby zmienić format tekstu lub zakotwiczenia przypisu dolnego albo końcowego, należy zaznaczyć dany element i wybrać opcję Format – Znak. Można nacisnąć klawisz , aby otworzyć okno Style i zmienić styl akapitu przypisu.


Typ

Wybierz typ przypisu, który chcesz wstawić - dolny lub końcowy. Przypis dolny jest umieszczany u dołu bieżącej strony, a przypis końcowy na końcu dokumentu.

Przypis dolny

Zmienia przypis końcowy w przypis dolny.

Przypis końcowy

Zmienia przypis dolny w przypis końcowy.

Strzałka w lewo

Przechodzi do poprzedniego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego w dokumencie.

Ikona

Poprzedni przypis

Strzałka w prawo

Przechodzi do następnego zakotwiczenia przypisu dolnego lub końcowego w dokumencie.

Ikona

Następny przypis

Okno dialogowe Wstaw przypis dolny/przypis końcowy.