Nawigacja

Kliknięcie tej ikony w Nawigatorze lub w dolnym prawym rogu okna dokumentu powoduje wyświetlenie paska narzędzi, który umożliwia wybór spośród istniejących elementów docelowych w dokumencie. Następnie za pomocą ikon strzałek w górę i w dół można przenosić kursor między elementami docelowymi.

Kliknij przycisk strzałki w górę, aby przewinąć do poprzedniej strony lub obiektu.

Kliknij przycisk strzałki w dół, aby przewinąć do następnej strony lub obiektu.

Jeśli nie wybrano innego elementu, naciśnięcie przycisków strzałek domyślnie powoduje przejście do poprzedniej lub następnej strony dokumentu. Przy przechodzeniu między stronami strzałki są koloru czarnego, a podczas przechodzenia między innymi obiektami mają kolor niebieski.

Elementy odpowiadają przeważnie tym, które zostały wybrane w oknie wyboru Nawigatora. Można także wybrać inne elementy docelowe. Na przykład mogą to być przypomnienia ustawione za pomocą ikony Ustaw przypomnienie w Nawigatorze. Obiekt można wybrać spośród następujących pozycji na pasku Nawigacja: tabela, ramka tekstowa, grafika, obiekt OLE, strona, nagłówek, przypomnienie, rysunek, formant, sekcja, zakładka, zaznaczenie, przypis, notatka, wpis indeksu, formuła tabeli, nieprawidłowa formuła tabeli.

Można przechodzić do wszystkich formuł tabeli w dokumencie lub tylko do nieprawidłowych. W przypadku formuł nieprawidłowych przejście następuje tylko do tych, które dały błędne wyniki. Formuły oparte na błędnych wynikach (odnoszące się do nieprawidłowych formuł) są pomijane.

Korzystanie z paska Nawigacja

Aby otworzyć pasek narzędzi Nawigacja, należy kliknąć jego ikonę na pionowym pasku przewijania. Pasek Nawigacja można przeciągnąć i ustawić w dowolnym miejscu ekranu.

Kliknij ikonę typu obiektów, które chcesz przeglądać. Następnie kliknij przycisk strzałki "Poprzedni obiekt" lub "Następny obiekt". Nazwy przycisków wskazują wybrany typ obiektów. Kursor jest umieszczany przy zaznaczonym obiekcie.

Ikona wskazówki

W programie LibreOffice nawigację po dokumencie można skonfigurować według preferencji użytkownika. W tym celu należy wybrać opcję Narzędzia – Dostosuj. Tabele poświęcone dostosowaniu menu, klawiatury lub pasków narzędzi w sekcji "Nawigacja" zawierają rozmaite funkcje związane z poruszaniem się po dokumencie. W ten sposób funkcja "Następny/Poprzedni znacznik indeksu" umożliwia przechodzenie pomiędzy znacznikami indeksu w dokumencie.


Powtórz wyszukiwanie

Ikona Powtórz wyszukiwanie, która znajduje się na pasku narzędzi Nawigacja, umożliwia powtórzenie wyszukiwania rozpoczętego w oknie dialogowym Znajdź i zamień. Aby powtórzyć wyszukiwanie, należy kliknąć tę ikonę. Niebieskie przyciski strzałek na pionowym pasku przewijania przyjmują teraz funkcje Kontynuuj szukanie naprzód i Kontynuuj szukanie wstecz. Kliknięcie wybranej strzałki spowoduje kontynuację wyszukiwania frazy wprowadzonej w oknie dialogowym Znajdź i zamień.