Korespondencja seryjna

Okno dialogowe Korespondencja seryjnaprzy pomocy którego można wydrukować lub zapisać listy seryjne.

Aby wykonać tę operację...

Wstaw co najmniej jedno adresowe pole bazy danych, a następnie zacznij drukować dokument. Na pytanie czy drukowany ma być list seryjny odpowiedz "Tak".


Podczas drukowania informacje z bazy danych zastępują odpowiadające im pola bazy danych (pola zastępcze). Więcej informacji na temat wstawiania pól baz danych znajduje się w panelu Baza danych w menu Wstaw - Pole - Więcej pól.

Rekordy

Określa liczbę rekordów do drukowania listu seryjnego. Dla każdego rekordu zostanie wydrukowany jeden list.

Wszystkie

Uwzględnia wszystkie rekordy z bazy danych.

Wybrane rekordy

Przetwarza tylko oznaczone rekordy bazy danych. Ta opcja jest dostępna tylko po uprzednim oznaczeniu niezbędnych rekordów w bazie danych.

Od:

Określ numer pierwszego rekordu do wydrukowania.

Do:

Okreś numer ostatniego rekordu, który ma zostać wydrukowany.

Wyjście

Określa, czy listy seryjne mają być przesłane do drukarki, czy zapisane w pliku.

Drukarka

Drukuje listy seryjne.

Plik

Zapisuje listy seryjne w plikach.

Zapisz jako jeden dokument

Kliknij, aby utworzyć jeden duży dokument zawierający wszystkie rekordy danych.

Zapisz jako indywidualne dokumenty

Utwórz oddzielny dokument dla każdego rekordu danych.

Generuj nazwę pliku z Bazy danych

Generuj nazwę każdego pliku z danych zawartych w bazie danych.

Pole

Używa zawartości zaznaczonego pola bazy danych jako nazwy pliku listu seryjnego.

Ścieżka

Określa ścieżkę do miejsca przechowywania listów seryjnych.

...

Otwiera okno dialogowe Wybierz ścieżkę.

Format pliku

Wybierz format pliku do przechowywania wynikowego dokumentu.

Tworzenie listu seryjnego

Kreator korespondencji seryjnej

Uruchamia kreatora korespondencji seryjnej w celu utworzenia korespondencji seryjnej lub wysłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców.