Podgląd wydruku

Wyświetla lub zamyka podgląd wydruku strony.

Aby wykonać tę operację...

Menu Plik - Podgląd wydruku

Ikona

Podgląd wydruku


Ikony na pasku podglądu wydruku umożliwiają wydrukowanie dokumentu lub przewijanie jego stron.

Aby przewijać strony, można także nacisnąć klawisze Page Up i Page Down.

Ikona notatki

Edycja dokumentu w trybie podglądu wydruku jest niemożliwa.