Pasek narzędzi

Pasek Narzędzia zawiera często używane funkcje.

Powiększ

Zwiększa skalę wyświetlania formuł o 25%. Skala jest wyświetlana na pasku stanu. Skalę można także zmienić w menu kontekstowym na pasku stanu. Opcje skalowania są także dostępne w menu kontekstowym w obszarze roboczym.

Ikona

Powiększ

Pomniejsz

Zmniejsza skalę wyświetlania formuł o 25%. Skala jest wyświetlana na pasku stanu. Skalę można także zmienić w menu kontekstowym pasku stanu. W menu kontekstowym w obszarze roboczym są także dostępne opcje skalowania.

Ikona

Pomniejsz

100 %

Wyświetlanie dokumentu w jego rzeczywistym rozmiarze.

Ikona

Powiększenie 100%

Pokaż wszystko

Wyświetla całą formułę w maksymalnym możliwym rozmiarze, dzięki czemu uwzględniane są wszystkie elementy. Formuła jest zmniejszana lub powiększana, dzięki czemu wszystkie jej elementy można wyświetlać w obszarze roboczym. Bieżąca skala jest wyświetlana na pasku stanu. Dostępne opcje skali można wyświetlić z menu kontekstowego. Menu kontekstowe w obszarze roboczym zawiera również opcje skalowania.

Ikona

Pokaż wszystko

Aktualizuj

To polecenie aktualizuje formułę w oknie dokumentu.

Zmiany w oknie Polecenia są automatycznie aktualizowane, jeśli została zaznaczona opcja AutoAktualizuj widok.

Ikona

Aktualizuj

Kursor formuły

Za pomocą tej ikony na pasku narzędzi można włączać i wyłączać kursor formuły. Część formuły, w której znajduje się kursor w oknie Polecenia jest oznaczona cienkim obramowaniem, gdy kursor formuły jest aktywny.

Ikona

Kursor formuły

Symbole

Otwiera okno dialogowe Symbole, w którym można wybrać symbol do wstawienia w formule.

Ikona

Symbole