Format

To menu zawiera polecenia niezbędne podczas formatowania formuł.

Czcionki

Definiuje czcionki, które można zastosować do elementów formuł.

Rozmiar czcionki

W tym oknie dialogowym określa się rozmiary czcionek formuły. Po wybraniu rozmiaru podstawowego wszystkie elementy formuły są skalowane zgodnie z wartością podstawową.

Odstęp

W tym oknie dialogowym można zdefiniować odstępy między elementami formuły. Odstępy są wyrażane jako procenty w odniesieniu do rozmiaru podstawowego zdefiniowanego w obszarze Format - Rozmiar czcionki.

Wyrównanie

Istnieje możliwość definiowania wyrównania formuł wielowierszowych oraz formuł, w których w jednym wierszu znajduje się wiele elementów. Formuły wielowierszowe tworzy się, wprowadzając polecenie NEWLINE w oknie Polecenia.

Tryb tekstowy

Włącza lub wyłącza tryb tekstowy. W trybie tekstowym formuły mają taką samą wysokość i są wyświetlane jako wiersz tekstu.