Edycja

Polecenia dostępne w tym menu służą do edytowania formuł. Oprócz poleceń podstawowych (np. kopiowania zawartości) dostępne są funkcje, które można znaleźć tylko w programie LibreOffice Math, na przykład polecenia wyszukiwania symboli zastępczych lub błędów.

Cofnij

Cofa skutki ostatniego polecenia lub ostatni dokonany wpis. Aby wybrać polecenie do cofnięcia, należy kliknąć strzałkę znajdującą się obok ikony Cofnij na pasku standardowym.

Ponów

Wycofuje efekt działania ostatniego polecenia Cofnij. Aby wybrać krok polecenia Cofnij, który chcesz odwrócić, kliknij strzałkę znajdującą się obok ikony Ponów na pasku standardowym.

Wytnij

Usuwa zaznaczony fragment i kopiuje go do schowka.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczenie do schowka.

Wklej

Wstawia zawartość schowka w miejscu, w którym znajduje się kursor, zastępując zaznaczony tekst i obiekty.

Zaznacz wszystko

Zaznacza całą zawartość bieżącego pliku, ramki lub obiektu tekstowego.

Następny znacznik

Przenosi kursor do następnego znacznika (w prawo).

Poprzedni znacznik

Przenosi kursor do poprzedniego znacznika (w lewo).

Następny błąd

Przenosi kursor do następnego błędu (w prawo).

Poprzedni błąd

Przenosi kursor do poprzedniego błędu (w lewo).