Plik

To menu zawiera ogólne polecenia do pracy z dokumentami formuł, takie jak otwórz, zapisz czy drukuj.

Nowy

Tworzy nowy dokument LibreOffice.

Otwórz

Otwiera plik lokalny lub zdalny lub importuje go.

Poprzednie dokumenty

Wyświetla listę ostatnio otwieranych plików. Aby otworzyć plik z tej listy, należy kliknąć jego nazwę.

Kreatory

Prowadzi użytkownika przez proces tworzenia listu służbowego lub osobistego, faksu, agendy, prezentacji i innych dokumentów.

Zamknij

Zamyka bieżący dokument bez wychodzenia z programu.

Zapisz

Zapisuje bieżący dokument.

Zapisz jako

Zapisuje bieżący dokument w innej lokalizacji, pod inną nazwą lub jako inny typ pliku.

Zapisz wszystko

Zapisuje wszystkie zmodyfikowane dokumenty programu LibreOffice.

Załaduj ponownie

Zastępuje bieżący dokument jego ostatnio zapisaną wersją.

Wersje

Zapisuje i organizuje wiele wersji bieżącego dokumentu w tym samym pliku. Umożliwia także otwieranie, usuwanie i porównywanie poprzednich wersji.

Eksportuj

Zapisuje bieżący dokument w określonej lokalizacji pod inną nazwą i w innym formacie.

Wyślij

Wysyła kopię bieżącego dokumentu do różnych aplikacji.

Właściwości dokumentu

Wyświetla właściwości bieżącego pliku, w tym statystyki, takie jak ilości wyrazów i datę jego utworzenia.

Drukuj

Drukuje bieżący dokument, zaznaczenie lub określone strony. Można także ustawić opcje drukowania bieżącego dokumentu. Opcje drukowania zależą od drukarki i używanego systemu operacyjnego.

Ustawienia drukarki

Wybierz domyślną drukarkę dla bieżącego dokumentu.

Zakończ

Zamyka wszystkie aplikacje LibreOffice i sugeruje, aby zapisać dokonane zmiany. To polecenie nie istnieje w systemach macOS .