Rozmiar czcionek

W tym oknie dialogowym określa się rozmiary czcionek formuły. Po wybraniu rozmiaru podstawowego wszystkie elementy formuły są skalowane zgodnie z wartością podstawową.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Rozmiar czcionki


Font Size Dialog

Rozmiar podst.

All elements of a formula are proportionally scaled to the base size. To change the base size, select or type in the desired point (pt) size. You can also use other units of measure or other metrics, which are then automatically converted to points.

Ikona wskazówki

Aby na stałe zmienić rozmiar domyślny (12 pt) używany w programie LibreOffice Math, należy najpierw ustawić rozmiar (np. 11 pt) w polu pokrętła Rozmiar podst., a następnie kliknąć przycisk Domyślny.


Względne wielkości

W tej sekcji można określać względne wielkości poszczególnych typów elementów w odniesieniu do rozmiaru podstawowego.

Tekst

Wybierz rozmiar tekstu w formule w stosunku do rozmiaru podstawowego.

Indeksy

Określa rozmiar względny indeksów w formule proporcjonalnie do rozmiaru podstawowego.

Funkcje

Określa rozmiar względny nazw i innych elementów funkcji w formule proporcjonalnie do rozmiaru podstawowego.

Operatory

Określa rozmiar względny operatorów matematycznych w formule proporcjonalnie do rozmiaru podstawowego.

Granice

Określa rozmiar względny granic w formule proporcjonalnie do rozmiaru podstawowego.

Domyślny

Kliknięcie tego przycisku powoduje zapisanie zmian jako ustawienia domyślne wszystkich nowych formuł. Przed zapisaniem zmian zostanie wyświetlony komunikat zabezpieczeń.

Save Default Dialog