Czcionki

To okno dialogowe służy do wybierania czcionki dla odpowiedniej kategorii w oknie dialogowym Czcionki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Format - Czcionki - Modyfikuj


Czcionka

Wybierz czcionkę z listy.

Przykład

Wyświetlany jest podgląd wybranej czcionki wraz z jej atrybutami.

Atrybuty

Do wybranej czcionki można przypisać dodatkowe atrybuty.

Pogrubione

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje przypisanie czcionce atrybutu pogrubienia.

Kursywa

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje przypisanie czcionce atrybutu kursywy.