Operacje na zbiorach

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Operacje na zbiorach

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Operacje na zbiorach.


Po zaznaczeniu w panelu Elementy ikony Operacje na zbiorach w dolnej części panelu pojawią się stosowne ikony. Wystarczy kliknąć ten symbol, aby uwzględnić operator w formule, która jest aktualnie edytowana w oknie Polecenia.

Szczegółowe informacje dotyczące operacji na zbiorach:

Ikona

należy do

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru należy do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?> in <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

nie należy do

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru nie należy do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?> notin <?> w oknie Polecenia.

Ikona

zawiera

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru zawiera z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?> owns <?> lub <?> ni <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

zbiór pusty

Użyj tej ikony, aby wstawić zbiór pusty. Wprowadź polecenie emptyset w oknie Polecenia, aby wstawić pusty zbiór w dokumencie.

Ikona

Iloczyn zbiorów

Użyj tej ikony, aby wstawić dwa symbole zastępcze z operatorem zbioru iloczyn zbiorów . Taką samą funkcję ma wprowadzenie polecenia <?> intersection <?> Okno Polecenia.

Ikona

Suma zbiorów

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru suma z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?> union <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Różnica

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru różnica. Można także wprowadzić polecenie <?> setminus <?> lub <?> bslash <?> w oknie Polecenia.

Ikona

Zbiór ilorazów

Użyj tej ikony, aby wstawić ukośnik umożliwiający utworzenie zbioru ilorazów z dwoma symbolami zastępczymi. Taką samą funkcję ma także wprowadzenie polecenia <?> slash <?> w oknie Polecenia.

Ikona

alef

Użyj tej ikony, aby wstawić liczebnik główny. Taką samą funkcję ma wprowadzenie polecenia aleph w oknie Polecenia.

Ikona

Podzbiór

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru jest podzbiorem. Można także wprowadzić polecenie <?> subset <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Podzbiór lub równy

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru jest podzbiorem lub jest równy z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?>subseteq<?> w oknie Polecenia.

Ikona

Nadzbiór

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru jest nadzbiorem i dwa symbole zastępcze Można także wprowadzić polecenie <?> supset <?> w oknie Polecenia.

Ikona

Nadzbiór lub równy

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru jest nadzbiorem lub jest równy z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?>supseteq<?> w oknie Polecenia.

Ikona

Nie podzbiór

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru nie podzbiór z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?>nsubset<?>.

Ikona

Nie podzbiór ani równy

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru nie podzbiór ani równy z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?>nsubseteq<?> w oknie Polecenia.

Ikona

Nie nadzbiór

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru nie nadzbiór z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wprowadzić polecenie <?>nsupset<?> w oknie Polecenia.

Ikona

Nie nadzbiór ani równy

Użyj tej ikony, aby wstawić operator zbioru nie nadzbiór ani równy z dwoma symbolami zastępczymi. Zamiast tego można wprowadzić polecenie <?>nsupseteq<?> w oknie Polecenia.

Ikona

Zbiór liczb naturalnych

Użyj tej ikony, aby wstawić znak zbioru liczb naturalnych. Zamiast tego można wprowadzić polecenie setn w oknie Polecenia.

Ikona

Zbiór liczb całkowitych

Użyj tej ikony, aby wstawić znak zbioru liczb całkowitych. Można także wprowadzić polecenie setz w oknie Polecenia.

Ikona

Zbiór liczb wymiernych

Użyj tej ikony, aby wstawić znak zbioru liczb wymiernych. Można także wprowadzić polecenie setq w oknie Polecenia.

Ikona

Zbiór liczb rzeczywistych

Użyj tej ikony, aby wstawić znak zbioru liczb rzeczywistych. Zamiast tego można wprowadzić polecenie setr w oknie Polecenia.

Ikona

Zbiór liczb zespolonych

Użyj tej ikony, aby wstawić znak zbioru liczb zespolonych. Zamiast tego można wprowadzić polecenie setc w oknie Polecenia.

Ikona ostrzeżenia

Należy pamiętać o wstawianiu spacji (odstępów) między wartościami i poleceniami podczas ich ręcznego wprowadzania w oknie Polecenia. Dzięki temu zostanie zachowana prawidłowa struktura.