Funkcje

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Funkcje

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Funkcje.


Poniżej znajduje się lista wszystkich funkcji, które można wyświetlić w panelu Elementy. Symbol obok funkcji oznacza, że funkcja jest dostępna w panelu Elementy (Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Lista funkcji

Ikona

Naturalna funkcja wykładnicza

Wstawia naturalną funkcję wykładniczą. Można także wpisać func e^<?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Logarytm naturalny

Wstawia logarytm naturalny (o podstawie e) z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać ln(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Funkcja wykładnicza

Wstawia funkcję wykładniczą z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać exp(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Logarytm

Wstawia logarytm zwykły (o podstawie 10) z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać log(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Potęga

Wstawia wartość x podniesioną do potęgi y. Można także wpisać <?>^{<?>} w oknie Polecenia. Znak ^ można zastąpić ciągiem rsup lub sup.

Ikona

Sinus

Wstawia funkcję sinus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać sin(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Cosinus

Wstawia funkcję cosinus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać cos(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Tangens

Wstawia funkcję tangens z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać tan(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Cotangens

Wstawia funkcję cotangens z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać cot(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Sinus hiperboliczny

Wstawia funkcję sinus hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać sinh(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Pierwiastek kwadratowy

Wstawia symbol pierwiastka kwadratowego z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać sqrt(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Cosinus hiperboliczny

Wstawia symbol funkcji cosinus hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać cosh(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Tangens hiperboliczny

Wstawia symbol funkcji tangens hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać tanh(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Cotangens hiperboliczny

Wstawia symbol funkcji cotangens hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać coth(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Pierwiastek n-tego stopnia

Wstawia funkcję pierwiastka n-tego stopnia z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać nroot n x w oknie Polecenia.

Ikona

Arcus sinus

Wstawia funkcję arcus sinus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arcsin(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Arcus cosinus

Wstawia symbol funkcji arcus cosinus z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arccos(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Arcus tangens

Wstawia funkcję arcus tangens z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arctan(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Arcus cotangens

Wstawia funkcję arcus cotangens z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arccot(<?>) bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Wartość bezwzględna

Wstawia znak wartości bezwzględnej z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać abs(<?>) w oknie Polecenia.

Ikona

Area sinus hiperboliczny

Wstawia funkcję area sinus hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arsinh(<?>) bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Area cosinus hiperboliczny

Wstawia funkcję area cosinus hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arcosh(<?>) bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Area tangens hiperboliczny

Wstawia funkcję area tangens hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać artanh(<?>) bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Area cotangens hiperboliczny

Wstawia funkcję area cotangens hiperboliczny z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać arcoth(<?>) bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

Silnia

Wstawia znak silni z jednym symbolem zastępczym. Można także wpisać fact <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona wskazówki

Funkcji można także przypisać indeks lub wykładnik. Na przykład wpisanie ciągu sin^2x daje funkcję "sinus do potęgi 2x".


Ikona ostrzeżenia

Należy pamiętać, że podczas ręcznego wpisywania funkcji w oknie Polecenia w niektórych funkcjach są wymagane spacje (na przykład abs 5=5; abs -3=3).