Relacje

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe w oknie Polecenia - wybierz opcję Relacje

Wybierz polecenie Widok - Elementy, a następnie z panelu Elementy wybierz z listy Relacje.


Poniżej znajduje się pełna lista relacji. Symbol obok nazwy relacji oznacza, że operator jest dostępny w panelu Elementy (wybierz Widok – Elementy) lub w menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Relacje:

Ikona

jest równe

Wstawia znak równości (=) z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> = <?> bezpośrednio w oknie Polecenia.

Ikona

nie równa się

Ikona lub polecenie neq służy do wstawiania znaku nierówności z dwoma symbolami wieloznacznymi. Można także wpisać polecenie <?> neq <?> w oknie Polecenia.

Ikona

identyczny z

Wstawia relację identyczny z (podobieństwa) z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać polecenie <?> equiv <?> w oknie Polecenia.

Ikona

prostopadłe

Wstawia znak relacji prostopadłe (kąt prosty) z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać polecenie <?> ortho <?> w oknie Polecenia.

Ikona

dzieli

Wstawia znak dzieli. Można także wpisać <?> divides <?> w oknie Polecenia.

Ikona

nie dzieli

Wstawia znak nie dzieli. Można także wpisać <?>ndivides<?> w oknie Polecenia.

Ikona

mniejsze niż

Wstawia relację mniejszy niż. Można także wpisać <?>lt<?> lub <?> < <?> w oknie Polecenia.

Ikona

większy niż

Wstawia relację większy niż. Można także wpisać <?> gt <?> lub <?> > <?> w oknie Polecenia.

Ikona

w przybliżeniu równe

Wstawia relację w przybliżeniu równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> approx <?> w oknie Polecenia.

Ikona

równolegle do

Wstawia relację równolegle do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>parallel<?> w oknie Polecenia.

Ikona

mniejsze lub równe (pochylone)

Wstawia relację mniejsze lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> leslant <?> w oknie Polecenia.

Ikona

większe lub równe (pochylone)

Wstawia relację większe lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>geslant<?> w oknie Polecenia.

Ikona

podobne lub równe

Wstawia relację podobne lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>simeq<?> w oknie Polecenia.

Ikona

proporcjonalne do

Wstawia relację proporcjonalne do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> prop <?> w oknie Polecenia.

Ikona

mniejsze lub równe

Wstawia relację mniejsze lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> le <?> lub <?> <= <?> w oknie Polecenia.

Ikona

większe niż lub równe

Wstawia relację większe niż lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> ge <?> lub <?> >= <?> w oknie Polecenia.

Ikona

podobny do

Ta ikona służy do wstawiania relacji podobny do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?>sim<?> w oknie Polecenia.

Ikona

dąży do

Wstawia symbol relacji dąży do z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać <?> toward <?> w oknie Polecenia.

Ikona

podwójna strzałka w lewo

Wstawia strzałkę relacji logicznej z podwójną kreską skierowaną w lewo. Można także wpisać dlarrow w oknie Polecenia.

Ikona

podwójna strzałka w lewo i prawo

Wstawia strzałkę relacji logicznej z podwójną kreską skierowaną w lewo i prawo z dwoma operatorami. Można także wpisać dlrarrow w oknie Polecenia.

Ikona

podwójna strzałka w prawo

Wstawia strzałkę relacji logicznej z podwójną kreską skierowaną w prawo z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać drarrow w oknie Polecenia.

Ikona

poprzedza

Wstawia logiczny operator poprzedza z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać prec w oknie Polecenia.

Ikona

następuje po

Wstawia logiczny operator nstępuje po z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać succ w oknie Polecenia.

Ikona

nie poprzedza

Wstawia logiczny operator nie poprzedza z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać nprec w oknie Polecenia.

Ikona

nie następuje po

Wstawia logiczny operator nie następuje po z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać nsucc w oknie Polecenia.

Ikona

poprzedza lub równe

Wstawia logiczny operator poprzedza lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać preccurlyeq w oknie Polecenia.

Ikona

następuje po lub równe

Wstawia logiczny operator następuje po lub równe z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać succcurlyeq w oknie Polecenia.

Ikona

poprzedza lub równoważne

Wstawia logiczny operator poprzedza lub równoważne z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać precsim w oknie Polecenia.

Ikona

następuje po lub równoważne

Wstawia logiczny operator następuje po lub równoważne z dwoma symbolami zastępczymi. Można także wpisać succsim w oknie Polecenia.

Aby utworzyć relację dużo większy niż z dwoma symbolami zastępczymi, wpisz <?> gg <?> lub >> w oknie Polecenia.

Wpisz ll lub << w oknie Polecenia, aby wstawić w formule relację dużo mniejszy niż.

Relację określone jako z dwoma symbolami zastępczymi wstawia się, wpisując polecenie <?>def<?>.

Wstaw znak odpowiedniości obraz z dwoma symbolami zastępczymi, wpisując <?>transl<?> w oknie Polecenia.

Polecenie <?>transr<?> służy do wstawiania znaku odpowiedniości oryginał z dwoma symbolami zastępczymi.

Ikona ostrzeżenia

Przy ręcznym wpisywaniu informacji w oknie Polecenia należy pamiętać, że część operatorów wymaga spacji, aby struktura była poprawna. Dotyczy to szczególnie przypadków, gdy określa się wartości, a nie symbole zastępcze. Na przykład w przypadku relacji "jest znacznie większe" należy wpisać 10 gg 1 lub a gg b.