Elementy

Jest to lista operatorów, funkcji, symboli i opcji formatowania, które można wstawiać do formuły.

Kilka przykładów przedstawia zakres działań.

Okno zaznaczenia jest podzielone na dwie części. Kliknięcie symbolu w górnej części okna powoduje wyświetlenie symboli podrzędnych w dolnej połowie okna.

Dostęp do tych samych funkcji można uzyskać za pomocą podmenu w odpowiednim menu kontekstowym w oknie Polecenia.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Elementy


Operatory jedno- i dwuargumentowe

Podczas tworzenia formuły w programie LibreOffice Math można używać różnych operatorów jedno- i dwuargumentowych. Operatory jednoargumentowe mają wpływ na jeden symbol zastępczy. Operatory dwuargumentowe łączą dwa symbole zastępcze. Poszczególne operatory są wyświetlane w dolnej części panelu Elementy. W menu kontekstowym okna Polecenia jest także wyświetlana lista tych operatorów oraz operatory dodatkowe. Jeśli potrzebujesz operatora, którego nie ma w panelu Elementy, użyj menu kontekstowego lub wpisz operator bezpośrednio w oknie Polecenia.

Relacje

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

Operacje na zbiorach

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

Funkcje

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

Operatory

Podczas tworzenia struktury formuły w programie LibreOffice Math można używać różnych operatorów. Wszystkie dostępne operatory są wyświetlane w dolnej części panelu Elementy. Są one także widoczne w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie operatory, których nie ma w panelu Elementy lub w menu kontekstowym, należy wprowadzić ręcznie w oknie Polecenia.

Atrybuty

W formułach programu LibreOffice Math można stosować różne atrybuty. Niektóre atrybuty są wyświetlane w dolnej części panelu Elementy. Atrybuty te są także widoczne w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie atrybuty, których nie ma w panelu Elementy lub w menu kontekstowym, należy wprowadzić ręcznie w oknie Polecenia.

Nawiasy

Podczas tworzenia struktury formuły w programie LibreOffice Math można używać różnych rodzajów nawiasów. Typy nawiasów są wyświetlane w dolnej części panelu Elementy. Nawiasy te są także widoczne w menu kontekstowym okna Polecenia. Wszystkie nawiasy, których nie ma w panelu Elementy lub w menu kontekstowym, można wprowadzić ręcznie w oknie Polecenia.

Format

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

Inne symbole

Pokazuje różne symbole matematyczne.

LibreOffice Math - przykłady

Poniżej przedstawiono listę przykładowych formuł utworzonych w programie LibreOffice Math.

Tabela referencji formuły

W tej części znajdują się informacje o wszystkich operatorach, funkcjach, symbolach i funkcjach formatowania dostępnych w programie LibreOffice Math. Wiele z wyświetlanych poleceń można wstawić za pomocą ikon w oknie Elementy lub w menu kontekstowym okna Polecenia.