Aktualizuj

To polecenie aktualizuje formułę w oknie dokumentu.

Zmiany w oknie Polecenia są automatycznie aktualizowane, jeśli została zaznaczona opcja AutoAktualizuj widok.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Aktualizuj

Klawisz F9

Na pasku narzędzi, kliknij

Ikona

Aktualizuj