Pokaż wszystko

Wyświetla całą formułę w maksymalnym możliwym rozmiarze, dzięki czemu uwzględniane są wszystkie elementy. Formuła jest zmniejszana lub powiększana, dzięki czemu wszystkie jej elementy można wyświetlać w obszarze roboczym. Bieżąca skala jest wyświetlana na pasku stanu. Dostępne opcje skali można wyświetlić z menu kontekstowego. Menu kontekstowe w obszarze roboczym zawiera również opcje skalowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Pokaż wszystko

Na pasku narzędzi, kliknij

Ikona

Pokaż wszystko