Pomniejsz

Zmniejsza skalę wyświetlania formuł o 25%. Skala jest wyświetlana na pasku stanu. Skalę można także zmienić w menu kontekstowym pasku stanu. W menu kontekstowym w obszarze roboczym są także dostępne opcje skalowania.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Pomniejsz

Na pasku narzędzi, kliknij

Ikona

Pomniejsz