Powiększ

Zwiększa skalę wyświetlania formuł o 25%. Skala jest wyświetlana na pasku stanu. Skalę można także zmienić w menu kontekstowym na pasku stanu. Opcje skalowania są także dostępne w menu kontekstowym w obszarze roboczym.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Powiększ

Na pasku narzędzi, kliknij

Ikona

Powiększ