Pasek opcji

Aby wyświetlić Pasek Opcji wybierz Widok - Paski narzędzi - Opcje.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Paski narzędzi - Opcje


Tryb obrotowy po kliknięciu obiektu

Zmienia działanie kliknięcia myszką w ten sposób, że po drugim kliknięciu pojawiają się uchwyty obracania. Aby obrócić obiekt przeciągnij wybrany uchwyt w odpowiednim kierunku.

Ikona

Tryb obrotowy po kliknięciu obiektu

Wyświetl siatkę

Określa, czy siatka jest widoczna.

Ikona

Pokaż siatkę

Pokaż prowadnice

Pokazuje lub ukrywa prowadnice, do których można wyrównywać obiekty. Aby usunąć prowadnice przeciągnij ją poza slajd na linijkę.

Ikona

Wyświetl prowadnice

Prowadnice przy przesuwaniu

Specifies whether to display guides when moving an object.

Ikona

Prowadnice przy przesuwaniu

Przyciągaj do siatki

Określa, czy ramki, elementy rysunków i formanty mają być przyciągane do punktów siatki. Aby zmienić status przyciągania do siatki tylko dla bieżącej czynności, należy przeciągnąć obiekt, naciskając klawisz .

Ikona

Przyciągaj do siatki

Przyciągaj do prowadnic

Po zwolnieniu przycisku myszy przyciąga krawędź przenoszonego obiektu do najbliższej linii siatki.

Ikona

Przyciągaj do prowadnic

Przyciągaj do marginesów stron

Określa, czy kontur obiektu graficznego ma zostać zrównany z najbliższym marginesem strony.

Ikona

Przyciągaj do marginesów stron

Przyciągaj do obramowania obiektu

Określa, czy kontur obiektu graficznego ma zostać zrównany z obramowaniem najbliższego obiektu graficznego.

Ikona

Przyciągaj do obramowania obiektu

Przyciągaj do punktów obiektu

Określa, czy kontur obiektu graficznego ma zostać zrównany z punktami najbliższego obiektu graficznego.

Ikona

Przyciągaj do punktów obiektu

Zezwalaj na szybką edycję

Określa, czy kliknięcie obiektu tekstowego powoduje natychmiastowe przełączenie do trybu edycji tekstu.

Ikona

Zezwalaj na szybką edycję

Zaznaczenie możliwe tylko w obszarze tekstu

Określa, czy kliknięcie tekstu ma powodować zaznaczenie ramki tekstowej.

Ikona

Zaznaczenie możliwe tylko w obszarze tekstu

Edycja tekstu przez dwukrotne kliknięcie

Zmienia działanie kliknięcia myszką w ten sposób, że podwójne kliknięcie powoduje dodanie lub edycję tekstu.

Ikona

Edycja tekstu przez dwukrotne kliknięcie

Modyfikuj obiekt z atrybutami

Jeżeli ikona ta jest aktywna na pasku Opcje, obiekty w trakcie rysowania lub przesuwania wyświetlane są wraz z atrybutami, ale z 50% przezroczystości. Jeżeli ikona ta nie jest aktywna, w czasie przeciągania obiektu wyświetlany jest tylko jego obrys. Obiekt wraz ze wszystkimi atrybutami wyświetlany jest po zwolnieniu przycisku myszy.

Ikona

Modyfikuj obiekt z atrybutami

Wyjdź ze wszystkich grup

Wychodzi ze wszystkich grup i wraca do zwykłego widoku.

Ikona

Wyjdź ze wszystkich grup