Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje o bieżącym dokumencie oraz o zaznaczonym obiekcie. Podwójne kliknięcie na wskazania paska stanu otwiera powiązane z nim okno dialogowe.

Bieżąca wielkość

Wyświetla współrzędne X i Y kursora oraz wielkość zaznaczonego obiektu.

Powiększenie

Określa współczynnik powiększenia bieżącej strony.

Modyfikacja dokumentu

Jeśli zmiany w dokumencie nie zostały jeszcze zapisane na dysku twardym, w tym polu paska stanu jest wyświetlany symbol "*". Jest on widoczny także w przypadku nowych, jeszcze niezapisanych dokumentów.

Bieżący slajd/Poziom

Wyświetla numer bieżącego slajdu oraz liczbę wszystkich slajdów.

Bieżący styl strony

Wyświetla bieżący styl strony. Aby rozpocząć edycję, kliknij dwukrotnie ten element; kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy powoduje przełączenie na inny styl.