Pasek formatowania

Linia i pasek wypełnienia zawiera polecenia i opcje, które możesz wykorzystać w bieżącym widoku.

Style

Określa, czy okno Style ma być pokazywane, czy ukryte. Okno to służy do przypisywania i organizowania stylów.

Ikona

Style

Linia

Ustawia opcje formatowanie dla zaznaczonej linii.

Ikona

Linia

Styl strzałki

Otwiera pasek narzędzi Strzałki. Za pomocą dostępnych symboli można zdefiniować styl zakończenia wybranej linii.

Ikona

Styl strzałki

Styl linii

Wybierz styl linii, którego chcesz użyć.

Ikona

Styl linii

Grubość linii

Wybierz szerokość linii. Można także dołączyć jednostkę miary. Linia o szerokości zerowej daje w wyniku cienką linię o szerokości jednego piksela na docelowym nośniku.

Ikona

Grubość linii

Kolor linii

Określa kolor linii.

Ikona

Kolor linii

Obszar

Ustawia właściwości wypełnienia wybranego obiektu rysunkowego.

Ikona

Obszar

Styl/wypełnienie obszaru

Określa rodzaj wypełnienia, który ma zostać zastosowany do zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Ikona

Styl/wypełnienie obszaru

Cień

Cień

Dodaje cień do zaznaczonego obiektu. Jeśli obiekt ma już cień, jest on usuwany. Kliknięcie tej ikony bez zaznaczenia obiektu spowoduje dodanie cienia do następnego narysowanego obiektu.

Ikona

Cień