Paski narzędzi

To podsumowanie zawiera opis domyślnej konfiguracji pasków narzędzi w LibreOffice.

Pasek standardowy

Pasek standardowy jest dostępny w każdej aplikacji LibreOffice.

Prezentacja

Często używane opcje slajdów.

Pasek rysunku

Pasek Rysunek zawiera często używane narzędzia do edytowania. Kliknij strzałkę obok ikony, aby otworzyć pasek narzędzi, który zawiera dodatkowe polecenia.

Pasek konspektu

Pasek Konspektu widoczny w Widoku konspektu zawiera często używane narzędzia edycji. Kliknij strzałkę obok ikony aby otworzyć pasek narzędzi zawierający dodatkowe polecenia.

Pasek Sortowania slajdów

W widoku Sortowania slajdów może być używany pasek Sortowania slajdów.

Pasek formatowania

Linia i pasek wypełnienia zawiera polecenia i opcje, które możesz wykorzystać w bieżącym widoku.

Pasek widoku slajdów

Pasek Widok slajdów pokazuje się w widoku Sortowania slajdów.

Pasek tabeli

Pasek Tabela zawiera funkcje potrzebne przy pracy z tabelami. Pojawia się jeżeli kursor zostanie ustawiony w obszarze tabeli.

Pasek formatowania tekstu

Aby wyświetlić pasek Formatowanie tekstu, ustaw kursor wewnątrz obiektu tekstowego.

Pasek obrazu

Użyj paska Obrazu do zmiany koloru, kontrastu i jasności zaznaczonego obiektu graficznego.

Pasek edycji punktów

Pasek Edycja punktów pojawia się po zaznaczeniu obiektu wielokąta i kliknięciu Edycja punktów.

Pasek opcji

Aby wyświetlić Pasek Opcji wybierz Widok - Paski narzędzi - Opcje.

Pasek kolorów

Pokazuje lub ukrywa pasek kolorów. Aby zmodyfikować lub zmienić wyświetlaną tabelę kolorów, wybierz Format - Obszar, a następnie kliknij zakładkę Kolory.

Pasek stanu

Pasek stanu wyświetla informacje o bieżącym dokumencie oraz o zaznaczonym obiekcie. Podwójne kliknięcie na wskazania paska stanu otwiera powiązane z nim okno dialogowe.

Ustawienia 3D

Pasek ustawień 3D umożliwia kontrolowanie właściwości zaznaczonych obiektów 3D.

Fontwork

Pasek Fontwork pojawia się po wybraniu obiektu fontwork.

Pasek klasyfikacji

Pasek klasyfikacji zawiera narzędzia ułatwiające bezpieczną obsługę dokumentu.

Pasek narzędziowy klasyfikacji zawiera pola listy służące wybraniu, zgodnie z polityką kategorii BAF oraz zgodnie z poziomami BAILS, stosownego bezpieczeństwa dokumentu. LibreOffice doda niestandardowe pola we właściwościach dokumentu, aby móc zapisać politykę klasyfikacji jako metadane dokumentu (Plik - Właściwości, karta "Właściwości niestandardowe")

Przejdź do menu Widok - Paski narzędzi i wybierz polecenie Klasyfikacja

Wstaw

Wstaw obiekty, w tym wykresy, arkusze kalkulacyjne oraz obrazy do dokumentu.