Menu

Poniżej wymienione są dostępne tematy pomocy dotyczące menu i okien dialogowych.

Ikona notatki

Aby było możliwe użycie poleceń menu, okno zawierające edytowany dokument musi być zaznaczone. Podobnie zaznaczenie w dokumencie obiektu jest wymagane, aby można było użyć związanych z nim poleceń menu.


Ikona ostrzeżenia

Menu są zależne od kontekstu. To znaczy, że dostępne są tylko pozycje menu właściwe dla bieżących zadań. Po umieszczeniu kursora w tekście w menu są udostępniane wszystkie polecenia związane z edycją tekstu. Po zaznaczeniu obrazu w dokumencie w menu będą dostępne wszystkie pozycje związane z edycją grafiki.


Plik

Zawiera polecenia służące pracy z dokumentami, takie jak otwórz nowy dokument czy zamknij aplikację.

Edycja

To menu zawiera polecenia pomocne przy edycji zawartości dokumentu.

Widok

To menu zawiera polecenia kontrolujące wyświetlanie dokumentu na ekranie.

Wstaw

Menu zawiera polecenia wstawiania do dokumentu nowych elementów takich jak na przykład obrazy, grafika, obiekty, znaki specjalne oraz inne pliki.

Format

Zawiera polecenia służące formatowaniu układu i zawartości dokumentu.

Slajd

To menu dostarcza polecenia do zarządzania slajdami oraz nawigowania.

Pokaz slajdów

Zawiera polecenia uruchamiania pokazu oraz opcje ustawień pokazu.

Narzędzia

Zawiera narzędzia językowe, galerię obiektów multimedialnych, które możesz dodawać do dokumentów oraz narzędzia konfiguracyjne.

Okno

Zawiera polecenia służące manipulowaniu i wyświetlaniu okien dokumentów.

Pomoc

Menu Pomoc umożliwia uruchomienie systemu pomocy LibreOffice.