Wyświetlenie pokazu slajdów

Pokaz slajdów można uruchomić na kilka różnych sposobów. Po uruchomieniu pokazu można nim sterować, naciskając odpowiednie klawisze lub przyciski myszy.

Domyślnie pokaz slajdów uruchamiany jest zawsze od pierwszego slajdu, a przejść pomiędzy slajdami dokonuje się ręcznie. Te ustawienia można zmienić.

Uruchomienie pokazu slajdów

Ikona wskazówki

Jeśli wszystkie pokazy mają się rozpoczynać od bieżącego zamiast od pierwszego slajdu, na karcie – LibreOffice Impress – Ogólne kliknij opcję Zawsze od bieżącej strony.


Ikona wskazówki

Aby zakończyć trwający pokaz slajdów, naciśnij klawisz Esc.


Do sterowania pokazem slajdów służy znacznie więcej przycisków. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy wyświetla menu kontekstowe zawierające przydatne polecenia.

Wyświetlenie automatycznego pokazu slajdów (tryb kiosku)

W przypadku wyboru opcji automatycznego przechodzenia do następnego slajdu należy określić efekt przejścia.

  1. Otwórz obszar Przejście slajdu w bocznym panelu.

  2. W obszarze Pokaż następny slajd kliknij pozycję Automatycznie po, a następnie określ czas.

  3. Kliknij pozycję Zastosuj dla wszystkich slajdów.

Ikona wskazówki

Dla każdego przejścia pomiędzy slajdami można określić inny czas. Funkcja próby pokazu z pomiarem czasu pozwala na sprawdzenie, czy czas wyświetlania został odpowiednio określony.


Aby przejść do pierwszego slajdu po wyświetleniu całego pokazu, należy włączyć funkcję automatycznego powtarzania.

  1. Wybierz kolejno Pokaz slajdów - Ustawienia pokazu slajdów.

  2. W obszarze Typ kliknij pozycję Auto, a następnie wybierz czas odstępu pomiędzy pokazami.

Uruchomienie pokazu slajdów z pliku

Program LibreOffice można uruchamiać z wiersza poleceń z parametrem -show i nazwą pliku programu Impress. Na przykład, aby uruchomić plik nazwapliku.odp z wiersza poleceń, wprowadź następujące polecenie:

soffice -show nazwapliku.odp

Zakłada się przy tym, że oprogramowanie soffice znajduje w ścieżce programu używanego systemu, a plik nazwapliku.odp jest umieszczony w bieżącym katalogu.