Drukowanie prezentacji

Domyślne ustawienia drukarki

 1. Aby ustawić domyślne ustawienia drukarki dla LibreOffice Impress wybierz Narzędzia - Opcje - LibreOffice Impress - Drukowanie.

Ustawianie opcji wydruku dla bieżącej prezentacji

 1. Wybierz Plik - Drukuj.

 2. Kliknij stronę LibreOffice Impress lub kartę Opcje i wybierz opcje drukarki.

  Te ustawienia dla bieżącego slajdu są nadrzędne względem ustawień domyślnych z okna dialogowego Narzędzia - Opcje - LibreOffice Impress - Drukowanie.

Wybór układu druku dla materiałów informacyjnych

 1. Wybierz Plik - Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukuj na karcie Ogólne wybierz pozycję "Materiały informacyjne" z listy Dokument.

 3. Określ liczbę slajdów, które mają zostać wydrukowane na jednej stronie arkusza papieru.

Definiowanie opcji drukowania dla materiałów informacyjnych

 1. Kliknij kartę Materiały informacyjne.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Główka i stopka, wybierz kolejno Wstaw - Numer strony.

 3. Aby wprowadzić tekst główki i stopki materiału informacyjnego, kliknij pozycję Notatki i materiały.

  You see four areas on this dialog with check boxes for Header, Date and time, Footer, and Page number. These four areas correspond to the four areas in the corners of the master handout view.

 4. Wprowadź tekst główki, tekst stopki oraz datę. Jeśli strony materiałów informacyjnych mają być numerowane, zaznacz pole wyboru Numer strony. Jeśli ma być drukowany tekst nagłówka, zaznacz pole wyboru Główka.

 5. Kliknij pozycję Zastosuj dla wszystkich.

  Pola w Widoku głównym materiału na ekranie nie są aktualizowane, ale wprowadzony tekst zostanie wydrukowany.

Drukowanie materiałów informacyjnych

 1. Wybierz Plik - Drukuj.

 2. Kliknij pole listy Dokument i wybierz typ zawartości do wydrukowania.

 3. Zaznacz Materiały informacyjne lub Notatki i wybierz liczbę slajdów drukowanych na każdej stronie.

Ikona wskazówki

Aby zmienić układ slajdów na wydruku, przesuń je za pomocą myszy w Widoku materiałów.


Drukowanie zakresu slajdów

 1. Wybierz Widok - Sortowanie slajdów.

 2. Przytrzymaj klawisz Shift i zaznacz zakres slajdów, które chcesz wydrukować.

 3. Wybierz Plik - Drukuj.

 4. W sekcji Zakres i liczba kopii kliknij opcję Slajdy.

 5. Wprowadź numery slajdów, które chcesz wydrukować, a następnie kliknij OK.