Using the Presenter Console

The Presenter Console displays the slide show in an external screen (projector or large television), while the presentation controls are shown in the computer screen.

Konsola prezentacji zapewnia dodatkową kontrolę nad pokazami slajdów, korzystając z różnych widoków na ekranie komputera i na ekranie widzianym przez odbiorców. Widok wyświetlany na ekranie komputera zawiera bieżący slajd, nadchodzący slajd, opcjonalnie slajdy notatek oraz licznik prezentacji.

Ikona notatki

The Presenter Console works only on an operating system that supports multiple displays and only when two displays are connected (one may be the laptop built-in display).


Presenter console activation

To enable the Presenter Console:

Enable Presenter Console option

To activate the Presenter Console:

Presenter console controls

Presenter Console Controls

Presenter Console Keyboard Shortcuts

Podczas pokazu slajdów uruchamianego za pomocą Konsoli prezentacji można używać następujących klawiszy:

Akcja

Klawisz lub klawisze

Następny slajd lub następny efekt

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy, strzałka w prawo, strzałka w dół, spacja, Page Down, Enter, Return, 'N'

Poprzedni slajd lub poprzedni efekt

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy, strzałka w lewo, strzałka w górę, Page Up, Backspace, 'P'

Pierwszy slajd

Narzędzia główne

Ostatni slajd

Koniec

Poprzedni slajd bez efektów

Alt+Page Up

Następny slajd bez efektów

Alt+Page Down

Wyczernia/przywraca ekran

'B', '.'

Wybiela/przywraca ekran

'W', ','

Zakończ pokaz slajdów

Esc, '-'

Przejście do slajdu o wskazanym numerze

Liczba potwierdzona klawiszem Enter

Powiększenie lub zmniejszenie rozmiaru czcionki notatek

'G', 'S'

Przewijaj notatki do góry/w dół

'A', 'Z'

Przenoszenie kursora w widoku notatek do przodu lub do tyłu

'H', 'L'

Wyświetlenie konsoli prezentacji

Ctrl-'1'

Wyświetlenie notatek prezentacji

Ctrl-'2'

Wyświetlenie przeglądu slajdów

Ctrl-'3'


Tryby konsoli prezentera

Tryb normalny

Tryb Normalny pokazuje bieżący slajd po lewej i następny slajd po prawej stronie ekranu komputera.

Presenter console normal mode

Tryb notatek

The Notes mode displays the current slide on the left, the slides notes on the right and the next slide below the current slide.

Tryb notatek

Tryb sortowania slajdów

Tryb sortowania slajdów wyświetla wszystkie slajdy na ekranie komputera i umożliwia wyświetlanie wybranego slajdu poza kolejnością prezentacji.

Slide sorter mode