Ładowanie tabel kolorów, gradientów i kreskowania

Możesz używać stylów do organizowania stylów kolorów, gradientów i wzorków kreskowania. LibreOffice posiada kilka standardowych plików ze stylami, które możesz załadować do dokumentu. Można kasować, dodawać elementy załadowanego stylu, można również tworzyć własne style.

Ładowanie tabeli kolorów:

  1. Wybierz Format - Obszar i kliknij zakładkę Kolory.

  2. Kliknij przycisk Ładuj tabelę kolorów.

  3. Znajdź plik tabeli kolorów, który chcesz załadować a następnie kliknij Otwórz. Poszukiwane pliki mają nazwę typu [nazwa_pliku].soc.

Aby zapisać tabelę kolorów kliknij przycisk Zapisz tabelę kolorów, wprowadź nazwę pliku i kliknij Zapisz.

Lista kolorów CMYK jest zoptymalizowana głównie do wydruków. Kolory z list Web oraz HTML są zoptymalizowane do wyświetlania przy użyciu palety 256 kolorów.

Ładowanie tabeli gradientów:

  1. Wybierz Format - Obszar i kliknij zakładkę Gradienty.

  2. Kliknij przycisk Ładuj tabelę gradientów.

  3. Znajdź plik tabeli gradientów, który chcesz załadować a następnie kliknij Otwórz. Poszukiwane pliki mają nazwę typu [nazwa_pliku].sog.

Aby zapisać tabelę gradientów kliknij przycisk Zapisz tabelę gradientów, wprowadź nazwę pliku i kliknij Zapisz.

Ładowanie tabeli kreskowań:

  1. Wybierz Format - Obszar i kliknij zakładkę Kreskowanie.

  2. Kliknij przycisk Ładuj tabelę kreskowań.

  3. Znajdź plik tabeli kreskowań, który chcesz załadować a następnie kliknij Otwórz. Poszukiwane pliki mają nazwę typu [nazwa_pliku].soh.

Aby zapisać tabelę kreskowań kliknij przycisk Zapisz tabelę kreskowań, wprowadź nazwę pliku i kliknij Zapisz.

Format - Obszar

Ładowanie stylów linii i strzałek