Przypisywanie wzorca slajdu do Projektu slajdu

Każdy slajd prezentacji posiada jeden projekt slajdu (projekt strony). Projekt slajdu określa styl formatowania tekstu tytułu oraz konspektu slajdu, określa również tło dla wszystkich slajdów, korzystających z tego projektu.

Aby użyć nowego projektu slajdu

  1. Wybierz Slajd - Projekt slajdu.

  2. Kliknij Załaduj.

  3. Wybierz odpowiednią kategorię w okienku Kategorie.

  4. Wybierz w okienku Szablony szablon, który chcesz zastosować. Podgląd wybranego szablonu jest możliwy po kliknięciu przycisku Więcej i zaznaczeniu opcji Podgląd.

  5. Kliknij OK.

  6. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Zmiana tła slajdu

Style